PARTS & SERVICES

รับประกันการเข้าซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง และแก้ไขปัญหาภายใน 72 ชั่วโมง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

บริษัท สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการหลังการขาย
ที่ใส่ใจดูแลลูกค้าด้วยความรวดเร็วและมีคุณภาพของการให้บริการ โดยยึดหลักความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นหลักเพื่อความประทับใจ ด้วยประสบการณ์กว่า 46 ปี ทั้งประสบการณ์ทีมงานบริการ
ทักษะความชำนาญ และส่งมอบความรู้ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐาน

อะไหล่

ลูกค้ามั่นใจเลือกใช้อะไหล่แท้ของเรา สินค้าและอะไหล่ของเราทุกชิ้นรับรองมาตรฐานอย่างเข้มงวดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพมาตรฐานสากล ทนทานตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้เรายังมีอะไหล่แท้สำหรับสินค้าทุกประเภทในคลังสินค้ามากกว่า 50,000 ชิ้น 10,000 รายการ จัดเก็บทั้งในคลังสินค้าที่มีมาตรฐานและจัดเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาคุณภาพสินค้า สำรองเก็บไว้เพื่อบริการลูกค้าได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่

• มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐาน
• เพิ่มระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนานกว่าของเทียม
• ทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่และปลอดภัยกับการใช้งาน
• ปัญหาในการซ่ออะไหล่ตัวเดิมลดน้อยลงหรือหมดไป