ฝ่ายบริการ

ฝ่ายบริการของเราเต็มไปด้วยช่างเทคนิคผู้ชำนาญการ และมีใจให้บริการซึ่ง
เราพร้อมในการให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีการบริการดังต่อไปนี้ :

TCM PRODUCTS

การควบคุณคุณภาพ

คุณภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเรา ซึ่งคุณจะสามารถคาดหวังได้จากโรงงานผลิตญี่ปุ่น ก่อนที่เราจะทำการส่งมอบรถ TCM เราได้ทำการทดสอบหลากหลายขั้นตอนอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงความประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ความน่าเชื่อถือ
ผลิตงานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย

TCM CONTACT

แผนกขาย

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์เพรียว
โทร. 02-3125300 ต่อ 128
อีเมล์ : k.phiromphure@hotmail.com

นายสมพร บูรณบุรุษธรรม
โทร. 02-3125300 ต่อ 118
อีเมล์ : somporn@siamind.co.th , sonk.tcm@hotmail.com

นายยรรยง ทรัพย์เจริญวงศ์
โทร. 02-3125300 ต่อ 119
อีเมล์ : yanyong@siamind.co.th , yanyong_tcm@hotmail.com

นายปืนไทย อุตส่าห์
โทร. 02-3125300 ต่อ 123
อีเมล์ : somporn@siamind.co.th , sonk.tcm@hotmail.com

แผนกอะไหล่

ผู้จัดการแผนก
โทร 02-3125300 ต่อ 704
อีเมล : industrial_spareparts@siamind.co.th
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 02-3125300 ต่อ 702 – 708

แผนกบริการ

นายธีรพงศ์ ตรังควชิรกุล
โทร 02-3125300 ต่อ 777 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 02-3125411
อีเมล : industrial_service@siamind.co.th

สำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ
5/15 หมู่ 6 ถนนบางนา-ตราด กม. 15 ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทปราการ 10540

โทร 02-3125300 แฟกซ์ 02-3125301-2

ศูนย์บริการภาคกลาง
118/23 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร 02-3125300 แฟกซ์ 02-3125301-2

ศูนย์บริการภาคเหนือ
1/7 หมู่ 7 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร 08-1309-7683

ศูนย์บริการภาคตะวันออก
1602/8 หมู่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทร / แฟกซ์ 038-877186-7

ศูนย์บริการภาคอีสาน
337 หมู่ 16 ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทร 09-2267-008

ศูนย์บริการภาคใต้
บริษัท ศุภสารกลการ จำกัด
276 หมู่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา 90110
88 หมู่ 4 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โ13/1 หมู่ 2 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000